Bilinmeyen Güvence : Güvence Hesabı | Ege Bölgesi Merkezli Ağrılılarla ilgili haberler,Egedeki Ağrılılar - Ege Ağrı Haber Mustafa Metin Yardımcı
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>Bilinmeyen Güvence : Güvence Hesabı 09.12.2019 14:00

Bilinmeyen Güvence : Güvence Hesabı

Ülkemizde her yıl maalesef onbinlerce “Trafik Kazası” meydana gelmektedir. Meydana gelen can kaybına ve yaralanmaya yol açan bu üzücü kazalar bakımından kazaya kusuru ile sebebiyet veren araçlar zaman zaman ya olay yerinden kaçmakta ya da sigorta poliçesi

Peki bu gibi durumlarda kaza mağdurları bakımından uğramış oldukları bedensel zararların tazmini hukuken ve fiilen mümkün müdür?

Bu anlamda bir süredir medyada da sıkça gündeme gelen Güvence Hesabını anlatmamız gerekmektedir. Bir çoğumuzun belki de ilk kez duyduğu Güvence Hesabı ve bu hesap kapsamında, kimlerin bu hesaptan ne şekilde faydalanabileceği konusunda bilgi vermeye çalışacağız.
 
Güvence Hesabı Nedir?

Genel Olarak Güvence Hesabı; sigortalının veya sigortayı yaptırmakla yükümlü olanın belirlenemediği durumlarda” yahut “rizikonun meydana geldiği anda sigortanın bulunmaması” yahut da “çalınmış-gasp edilmiş bir araç” nedeni ile kazanın meydana gelmesi gibi durumlarda devreye giren ve bu tip durumlarda zarara uğrayan kişilerin sigortanın sağlamış olduğu maddi güvencelerden faydalandırılmasını amaçlayan bir teminat hesabıdır. Güvence hesabının amaç ve görevleri arasında aynı zamanda sigortacının iflası halinde normalde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararların karşılanması da yer almaktadır.

Güvence Hesabında Nasıl Para Birikmektedir ? 

Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 8.maddesi uyarınca hesabın gelirleri; sigorta şirketlerinin her yıl tahsil ettikleri kapsam dahilindeki zorunlu sigorta primlerinin %1’i oranındaki katılma payları ile zorunlu sigorta yaptıranlardan safi primlerinin %2’si oranında tahsil şirketlerinin Yeşil Kart sigortaları için tahsil ettikleri toplam safi primlerin % 0,05’i oranındaki katılma payları ve Yeşil Kart sigortası yaptıranların safi primlerinin % 0,05’i oranında sigorta şirketine ödeyecekleri katılma paylarından oluşmaktadır. Ayrıca rücû yoluyla sağlanan kaynaklar, yatırım gelirleri ve diğer gelirler de hesabın gelir kaynakları arasındadır.
 
Güvence Kapsamından Faydalanabilir miyim ? 

Aşağıda yer alan nedenlerden biri ile zarara uğramışsanız Güvence Hesabı, başvurunuz üzere devreye girecektir.

1) Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,
2) Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,
3) Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları,
4) Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde (Güvence Hesabı kapsamında kalan Zorunlu Sigortalar ile sınırlı olarak) ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar,
5) Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar.
6) Ayrıca Hesaba, Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı büroca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için büro tarafından da 
başvurulabilir. 

Güvence Hesabı manevi zararları ve motorlu araçlarda meydana gelen zararları kapsam dışı tutmuştur. Bu hususlardan ötürü Güvence Hesabı’ndan herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Bu güvence yukarıda da değinildiği gibi bedeni zararlar ve ölüm halinde doğan zararları kapsamaktadır.

Güvence Hesabına Nasıl ve Ne Kadar Sürede Başvurulur? 

Güvence Hesabına mutlaka yazılı surette başvuru yapılmalıdır. Ayrıca süreye ve zamanaşımına da dikkat etmek gerekmektedir. Bu kapsamda hak sahiplerinin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her halükarda 10 yıl içinde Güvence Hesabı’na başvurmaları gerekmektedir.

Güvence Hesabı Nasıl Ödeme Yapar ? 

Yazılı yapılan talep üzerine hesap yönetimince, gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra, tüm koşullarda ve tazminat miktarında uygunluk söz konusu ise tespit edilen miktar hak sahiplerine ilgili banka aracılığı ile ödenir. Güvence Hesabı, ödediği tazminatın tahsili amacıyla Kara Yolları Trafik Kanunu’nun 108. ve Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 16.maddeleri uyarınca zarar veren aracın işletenine, sürücüsüne, sigortacısına veya sigortacının iflas masasına rücu ederek ödemiş olduğu tutarı bu kimselere yansıtmaktadır. Son olarak şunu belirmekte fayda vardır: Güvence Hesabı’nın sorumluluğu sadece rizikonun gerçekleştiği tarihte, Hazine Müsteşarlığı’nın belirlemiş olduğu “geçerli zorunlu sigorta poliçesinin teminat limitleri” ile sınırlıdır.

Özetle şunları söyleyebiliriz:

Netice olarak, mağduru olduğunuz ve sorumlusunun tespit edilemediği veya sigorta poliçesinin bulunmadığı durumlarda; trafik kazalarında uğramış olduğunuz “bedensel zararlar” bakımından Güvence Hesabına başvuru yapabilir ve maddi tazminat talebinde bulunabilirsiniz. 

http://www.egeagrihaber.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright