Demirel bana şöyle seslenmişti?

Meftun Tayan

Süleyman Demireli kaybettik. Demokrasi tarihimizde önemli bir yere sahip olan Demirelin toplumumuza yaptığı hizmetler ve izlediği politikalar uzun yıllar boyunca bilimadamları tarafından incelenecek ve kayda geçirilecektir.