Ülkemizde STK`ların durumu | Ege Bölgesi Merkezli Ağrılılarla ilgili haberler,Egedeki Ağrılılar - Ege Ağrı Haber Mustafa Metin Yardımcı
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>Ülkemizde STK`ların durumu 09.12.2019 13:51

Ülkemizde STK`ların durumu

Sivil toplum kuruluşlarının (STK’ların), tarih içinde, özellikle sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanında büyük bir rol üstlendikleri bilinmektedir.

Ne var ki, toplumların giderek gelişmesi, sanayileşmenin doğuşu, kentleşmenin genişlemesi, yeni sınıfların ortaya çıkışı (işçi-işveren) ve sosyal sorunların giderek sivil toplum kuruluşlarının içinden çıkamayacağı kadar artması, bu alana büyük ve güçlü bir kurum olarak devletin müdahale etmesini doğurmuştur. 

Ülkemizde de, sivil toplum kuruluşlarının gelişimine göz atıldığında, demokratik sistemin önemli öğelerinden olan bu
kuruluşların, tarihten bugüne toplumun gelişiminde önemli roller üstlendiği görülmektedir.

Özellikle çeşitli sosyal hizmet alanlarında faaliyette olan bu sivil toplum kuruluşlarının gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyette bulunduğu, günümüzde en yaygın şekliyle dernek ve vakıf adı altında faaliyetlerini yürüttüğü, toplum için çok yararlı çalışmalarda bulunduğu bilinmektedir. 

Bugüne kadar kurulan vakıf ve derneklerin çoğunun sosyal ve hayır amaçlı kurulduğu tespit edilmektedir. 

Hemşehri dernekleri ve federasyonları da keza bu amaçlarla hizmet vermektedir. Özelikle metropol kentlerde yaşamanın getirdiği kendine özgü sorunların birçoğunun aşılmasında bu kuruluşlar önemli bir amaca hizmet etmektedir.

Özellikle toplumsal dayanışma gerektiren düğün, cenaze vb. gibi konularda hemşehri kuruluşlarının yapmış oldukları hizmetler yadsınamaz bir gerçektir.

Bu çerçevede Ağrı ilimizle ilgili yapılanmalar da birçok açıdan ihtiyaç duyulan işlere imza atmaktadır. Ege Bölgesi’nin merkezi sayılan İzmir’de bulunan Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu, gerek bünyesindeki dernekler, gerekse bölgedeki yoğun Ağrılı nüfusun getirmiş olduğu sorumluluğun bilinciyle hareket etmekte, her geçen gün yükselen bir ivmeyle hizmetlerini sürdürmektedir. Bizlere, Ağrılılar’a düşen de bu kuruluşlarımıza sahip çıkmak ve destek olmaktır.

http://www.egeagrihaber.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright