Sosyal projelerimizin takipçisiyiz | Ege Bölgesi Merkezli Ağrılılarla ilgili haberler,Egedeki Ağrılılar - Ege Ağrı Haber Mustafa Metin Yardımcı
Ana Sayfa
Ana Sayfa >>Sosyal projelerimizin takipçisiyiz 09.12.2019 13:29

Sosyal projelerimizin takipçisiyiz

Seçilerek işbaşına geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizin faydasına olacak projeler üretmeye çalışıyoruz.


Sosyal Yardımlar Birim Başkanlığı görevi bize tevdi edildiğinden bu yana, gerek yaptığımız çalışmalar, gerekse geleceğe dönük projeler üretiyoruz.

Bu projelerimizin temelini insan odaklı çalışmaların oluşturduğunu belirtmek isti-yorum. İnsanın olduğu her yerde sosyal yaşamla birlikte sosyalleşmenin de zorunluluk olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
Sosyal sorumluluk bir nevi, bireylerin bir arada topluma duyarlı bir biçimde hareket etmesidir. Birey ya da grup olarak kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik duyarlı, etik davranmak sosyal sorumluluğun kapsamına girmektedir.

Sosyal sorumluluktaki en önemli amaç, toplumsal faydadır. Kişisel çıkarlar gözetilmeksizin toplumun ihtiyaçları ve sorunları hedef alınarak gerçekleştirilen işlemler gerçek bir sosyal sorumluluk olarak değerlendirilebilir. 
Sosyal sorumlulukta herhangi bir kar amacı güdülmemek ile birlikte bu durum sivil toplum örgütleri veya işletmeler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Sosyal sorumluluk projeleri sayesinde bireylerde, empati, fedakarlık, hayırseverlik, yaşam felsefesi, bir gruba ait hissetme ve toplumsal değerler gibi birçok farkındalık ve olumlu kişilik özellikleri yer etmeye başlamaktadır.
Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen Sosyal Sorumluluk projeleri, sosyal sorumluluk projelerine kaynak ayıran veya ayırma potansiyeli olan ve doğru proje ortağını arayan derneklerle bireysel bağışçılar ile faaliyet gösterdikleri alanlarda uzmanlığa sahip ve faaliyetlerine destek arayan sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı ve böylece sosyal sermayeyi güçlendirmeyi amaçlayan yeni ve güçlü bir etkileşim platformudur.
Federasyonumuzun Sosyal Yardımlar Birim Başkanlığı, ilk projesini; ‘Aylık bir paket sigara parası bağışla, bir öğrenci okut’ adıyla başlattı. Bu projemiz çok ilgi gördü. 
Amacımız bu ve buna benzer projelerimizle daha çok hemşehrimize ulaşmak.
Bu konuda elbette tüm hemşehrilerimizden duyarlılık ve destek bekliyoruz.

http://www.egeagrihaber.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright